THỜI GIAN QUÍ HƠN VÀNG

THỜI GIAN BAY NHƯ MỘT MŨI TÊN, HOA QUẢ BAY NHƯ MỘT QUẢ CHUỐI

TÀI NGUYÊN NHÀ TRƯỜNG

DANH NGÔN GIÁO DỤC

DANH NGÔN TÌNH YÊU

ĐỌC BÁO CÁC LOẠI

Đàm Vĩnh Hưng


ẢNH NGÃU NHIÊN

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

Vi_tuong_quan_khoan_dung___Khoanh_khac_ky_dieu.flv Phim_Nghi_le_trieu_Nguyen_va_van_hoa_Hue_xua.flv Cuoc_khai_thac_thuoc_dia_cua_thuc_dan_Phap.flv Phim_Gioi_thieu_mot_so_den_chua_thoi_Le.flv

7734368
Họ và tên Đào Thị Thu Thủy
Giới tính Nữ
Email thuydao79@gmail.com
Website http://violet.vn/thuyminhas79
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 10741 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Ngô Minh Hải
Giới tính Nam
Email ngohai367@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Điểm số 165 (Xem chi tiết)

6048812
Họ và tên Nguyễn Thị Thủy
Giới tính Nữ
Email thuykong1970@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Công nghệ
Điểm số 268 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Chương
Giới tính Nam
Email chuongtk@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

3468540
Họ và tên Trương Nam
Giới tính Nam
Email truongnam60@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 30428 (Xem chi tiết)

6285802
Họ và tên Nguyễn Thu
Giới tính Nam
Email nthu58@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 139 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Thái Thị Vân
Giới tính Nữ
Email vantamky@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Mỹ thuật, Âm nhạc
Điểm số 48 (Xem chi tiết)

661515
Họ và tên Huỳnh Mỹ Quyền
Giới tính Nam
Email quyen60@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 135 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Vân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
Điểm số 795 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Chanh
Giới tính Nữ
Email nguyenthichanh75@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý, GDCD - GDNGLL
Điểm số 6278 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Ngô Minh Hải
Giới tính Nam
Email mhai63@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đặng Thị Hồng
Giới tính Nữ
Email hong_dangthi@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Điểm số 176 (Xem chi tiết)

16569
Họ và tên Trần Mậu Vĩnh
Giới tính Nam
Email vtranmau@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 0 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Nguyễn Tố Trinh
Giới tính Nữ
Email LeTo66@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 88 (Xem chi tiết)

659371
Họ và tên Lê Thị Vui
Giới tính Nữ
Email vui65@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý
Điểm số 51567 (Xem chi tiết)

2262891
Họ và tên Phan Thị Chiến
Giới tính Nữ
Email thienchiP@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

2236654
Họ và tên Nguyễn Thị Như Hòa
Giới tính Nữ
Email hoatky@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 88 (Xem chi tiết)

2235582
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Ngân
Giới tính Nữ
Email ngngankim86@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 359 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Cao Thị Ái Trung
Giới tính Nữ
Email aitrungtk@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Điểm số 495 (Xem chi tiết)

1925736
Họ và tên Ngô Quang Liêm
Giới tính Nam
Email qliem@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 57 (Xem chi tiết)