THỜI GIAN QUÍ HƠN VÀNG

THỜI GIAN BAY NHƯ MỘT MŨI TÊN, HOA QUẢ BAY NHƯ MỘT QUẢ CHUỐI

TÀI NGUYÊN NHÀ TRƯỜNG

DANH NGÔN GIÁO DỤC

DANH NGÔN TÌNH YÊU

ĐỌC BÁO CÁC LOẠI

Đàm Vĩnh Hưng


Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Photo
Họ và tên Đào Thị Thu Thủy
Giới tính Nữ
Email thuydao79@gmail.com
Website http://violet.vn/thuyminhas79
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 12376 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Ngô Minh Hải
Giới tính Nam
Email ngohai367@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Điểm số 186 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thủy
Giới tính Nữ
Email thuykong1970@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Công nghệ
Điểm số 305 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Nam
Giới tính Nam
Email truongnam60@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 32921 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Thái Thị Vân
Giới tính Nữ
Email vantamky@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Mỹ thuật, Âm nhạc
Điểm số 48 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Vân
Giới tính Nữ
Email maymuathu.van30@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
Điểm số 826 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Chanh
Giới tính Nữ
Email nguyenthichanh75@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý, GDCD - GDNGLL
Điểm số 6710 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Mậu Vĩnh
Giới tính Nam
Email vtranmau@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 0 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Vui
Giới tính Nữ
Email vui65@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý
Điểm số 59201 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Thị Chiến
Giới tính Nữ
Email thienchiP@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Như Hòa
Giới tính Nữ
Email hoatky@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 89 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Ngân
Giới tính Nữ
Email ngngankim86@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 362 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Cao Thị Ái Trung
Giới tính Nữ
Email aitrungtk@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Điểm số 513 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Lý
Giới tính Nữ
Email lethly77@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 3162 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Công
Giới tính Nam
Email kongtran2007@yahoo.com
Website http://violet.vn/chuvanantk
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 6655 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Mậu Vĩnh
Giới tính Nam
Email vtranmau@gmail.com
Website http://violet.vn/tranmauvinh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 1656 (Xem chi tiết)