TÀI NGUYÊN NHÀ TRƯỜNG

THỜI GIAN QUÍ HƠN VÀNG

THỜI GIAN BAY NHƯ MỘT MŨI TÊN, HOA QUẢ BAY NHƯ MỘT QUẢ CHUỐI

DANH NGÔN GIÁO DỤC

DANH NGÔN TÌNH YÊU

LƯỚT BÁO

Đàm Vĩnh Hưng


VIỆT NAM ƠI


Điều tra ý kiến

Chia sẻ để hỗ trợ cho web của trường tôi

ẢNH NGÃU NHIÊN

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • A

  B

  TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN-137, THÁI PHIÊN, TP TAM KỲ, QUẢNG NAM

  7734368
  Họ và tên Đào Thị Thu Thủy
  Giới tính Nữ
  Email thuydao79@gmail.com
  Website http://violet.vn/thuyminhas79
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học
  Điểm số 8119 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Ngô Minh Hải
  Giới tính Nam
  Email ngohai367@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 162 (Xem chi tiết)

  6048812
  Họ và tên Nguyễn Thị Thủy
  Giới tính Nữ
  Email thuykong1970@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Công nghệ
  Điểm số 280 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Ngọc Chương
  Giới tính Nam
  Email chuongtk@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  3468540
  Họ và tên Trương Nam
  Giới tính Nam
  Email truongnam60@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 28210 (Xem chi tiết)

  6285802
  Họ và tên Nguyễn Thu
  Giới tính Nam
  Email nthu58@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học
  Điểm số 139 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Thái Thị Vân
  Giới tính Nữ
  Email vantamky@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Mỹ thuật, Âm nhạc
  Điểm số 47 (Xem chi tiết)

  661515
  Họ và tên Huỳnh Mỹ Quyền
  Giới tính Nam
  Email quyen60@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 136 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu Vân
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 651 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Chanh
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthichanh75@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 6125 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Ngô Minh Hải
  Giới tính Nam
  Email mhai63@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đặng Thị Hồng
  Giới tính Nữ
  Email hong_dangthi@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 175 (Xem chi tiết)

  16569
  Họ và tên Trần Mậu Vĩnh
  Giới tính Nam
  Email vtranmau@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 0 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Nguyễn Tố Trinh
  Giới tính Nữ
  Email LeTo66@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 88 (Xem chi tiết)

  659371
  Họ và tên Lê Thị Vui
  Giới tính Nữ
  Email vui65@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý
  Điểm số 48428 (Xem chi tiết)

  2262891
  Họ và tên Phan Thị Chiến
  Giới tính Nữ
  Email thienchiP@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  2236654
  Họ và tên Nguyễn Thị Như Hòa
  Giới tính Nữ
  Email hoatky@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 88 (Xem chi tiết)

  2235582
  Họ và tên Nguyễn Thị Kim Ngân
  Giới tính Nữ
  Email ngngankim86@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 354 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Cao Thị Ái Trung
  Giới tính Nữ
  Email aitrungtk@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
  Điểm số 492 (Xem chi tiết)

  1925736
  Họ và tên Ngô Quang Liêm
  Giới tính Nam
  Email qliem@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 57 (Xem chi tiết)

  HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

  src="http://www.youtube.com/embed/595RtKjaQdw" frameborder="0" 1.

  a