THỜI GIAN QUÍ HƠN VÀNG

THỜI GIAN BAY NHƯ MỘT MŨI TÊN, HOA QUẢ BAY NHƯ MỘT QUẢ CHUỐI

TÀI NGUYÊN NHÀ TRƯỜNG

DANH NGÔN GIÁO DỤC

DANH NGÔN TÌNH YÊU

ĐỌC BÁO CÁC LOẠI

Đàm Vĩnh Hưng


Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

7734368
Họ và tên Đào Thị Thu Thủy
Giới tính Nữ
Email thuydao79@gmail.com
Website http://violet.vn/thuyminhas79
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 11668 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Ngô Minh Hải
Giới tính Nam
Email ngohai367@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Điểm số 177 (Xem chi tiết)

6048812
Họ và tên Nguyễn Thị Thủy
Giới tính Nữ
Email thuykong1970@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Công nghệ
Điểm số 286 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Chương
Giới tính Nam
Email chuongtk@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

3468540
Họ và tên Trương Nam
Giới tính Nam
Email truongnam60@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 30937 (Xem chi tiết)

6285802
Họ và tên Nguyễn Thu
Giới tính Nam
Email nthu58@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 148 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Thái Thị Vân
Giới tính Nữ
Email vantamky@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Mỹ thuật, Âm nhạc
Điểm số 47 (Xem chi tiết)

661515
Họ và tên Huỳnh Mỹ Quyền
Giới tính Nam
Email quyen60@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 140 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Vân
Giới tính Nữ
Email maymuathu.van30@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
Điểm số 835 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Chanh
Giới tính Nữ
Email nguyenthichanh75@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý, GDCD - GDNGLL
Điểm số 6485 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Ngô Minh Hải
Giới tính Nam
Email mhai63@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đặng Thị Hồng
Giới tính Nữ
Email hong_dangthi@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Điểm số 181 (Xem chi tiết)

16569
Họ và tên Trần Mậu Vĩnh
Giới tính Nam
Email vtranmau@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 0 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Nguyễn Tố Trinh
Giới tính Nữ
Email LeTo66@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 85 (Xem chi tiết)

659371
Họ và tên Lê Thị Vui
Giới tính Nữ
Email vui65@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý
Điểm số 54487 (Xem chi tiết)

2262891
Họ và tên Phan Thị Chiến
Giới tính Nữ
Email thienchiP@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

2236654
Họ và tên Nguyễn Thị Như Hòa
Giới tính Nữ
Email hoatky@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 89 (Xem chi tiết)

2235582
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Ngân
Giới tính Nữ
Email ngngankim86@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 363 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Cao Thị Ái Trung
Giới tính Nữ
Email aitrungtk@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Điểm số 504 (Xem chi tiết)

1925736
Họ và tên Ngô Quang Liêm
Giới tính Nam
Email qliem@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 57 (Xem chi tiết)